Youth.gov.hk 「尋‧影‧自然新角度」
繁簡轉換 English 分享
第二屆全港中學生動感影像大賽   飛越城市綠園
 
  「尋‧影‧自然新角度」第二屆全港中學生動感影像大賽 得獎名單
  初中組  
  作品名稱  
 
  參賽學校  
 
  製作組  
  冠 軍  
  《低碳生活》  
 
  保良局羅傑承(1983)中學  
 
  陳彥君, 張榕棋, 蔡綺樺, 陳靖怡  
  亞 軍  
  《愛低碳 愛地球》  
 
  五育中學  
 
  李學文, 何浩賢, 陳凱軒, 袁俊朗  
  季 軍  
  《低碳生活…》  
 
  保良局羅傑承(1983)中學  
 
  林采琪, 葉蕙誼, 吳芷琛, 葉淑文  
  優 異  
  《低碳生活》  
 
  東華三院李潤田紀念中學  
 
  洪遠旻, 王嘉褀, 趙朗軒, 劉永暘  
  優 異  
  《鄉城》  
 
  聖公會莫壽增會督中學  
 
  陳嘉熙, 杜季幫, 呂御俛  
  優 異  
  《低碳生活由我做起》  
 
  五育中學  
 
  黃暉倫, 曾曉文, 梁浩銘  
  優 異  
  《小「鞋」不笨》  
 
  石籬天主教中學  
 
  楊國峰, 朱曉彤, 葉曉楠, 禤柏豪  
  優 異  
  《綠色校園》  
 
  荃灣官立中學  
 
  彭讌晴, 包海齡, 劉珮怡, 曾沛嘉  
  「網上最多LIKE獎」  
  《綠色校園》  
 
  荃灣官立中學  
 
  彭讌晴, 包海齡, 劉珮怡, 曾沛嘉  
  高中組  
  作品名稱  
 
  參賽學校  
 
  製作組  
  冠 軍  
  《全民低碳 綠化環境》  
 
  廠商會蔡章閣中學  
 
  陳子軒, 秦栢謙  
  亞 軍  
  《綠色校園》  
 
  佛教何南金中學  
 
  梁樹東, 劉思聰, 許啟華  
  季 軍  
  《不速之罐》  
 
  基督教女青年會丘佐榮中學  
 
  蘇怡芳, 冼嘉儀, 劉雪欣, 陳婉怡  
  優 異  
  《Vanishing Act》  
 
  Canadian International School of Hong Kong  
 
  Jeremy Hung, Christopher Lai, Grace Fung  
  優 異  
  《抉擇點》  
 
  閩光書院  
 
  甘穎棠, 盧凱琳, 梁懿琛, 鄭寶宜  
  優 異  
  《「廚餘大王」》  
 
  馬鞍山崇真中學  
 
  徐維鴻, 林韋廷, 蘇玉英, 劉家希  
  優 異  
  《保護地球應由生活做起》  
 
  救恩書院  
 
  陸肇麟, 王凱瑩, 李翠君, 陳鍵滔  
  優 異  
  《"啪"出綠色生活》  
 
  東華三院辛亥年總理中學  
 
  鍾啟賢, 李嘉儀, 郭安琪  
  「網上最多LIKE獎」  
  《飛越城市綠園》  
 
  基督教香港信義會信義中學  
 
  夏浩楠, 黃麗雯, 蔡一言, 關繼豪  
 
 
 
主辦機構 支持機構
Youth.gov.hk 漁農自然護理署 香港濕地公園 環境保護處署 香港浸會大學 電影學院 香港城市大學 香港中文中學聯會 wwf