Hong Kong Science Park Career Expo 2020 - Youth.gov.hk
跳到主要內容

因應新型冠狀病毒感染情況的最新發展,本網站所載列的活動詳情或會有所更改。有關活動的最新安排,請留意各活動主辦機構的網站或其他公告。

Hong Kong Science Park Career Expo 2020

升學就業創業

22-01-2020

Hong Kong Science Park Career Expo 2020

(請參閱英文版)

日期

07-03-2020 ~ 07-03-2020

時間

10:30-17:30

場地

第三期大展覽廳

沙田香港科學園

主辦機構

香港科技園公司

備注

(未能提供/ 不適用)

費用

免費

截止報名日期

(未能提供/ 不適用)

售票地點

(未能提供/ 不適用)

報名方法

(未能提供/ 不適用)

查詢電話

2629 6800

電郵地址

/tc/career-and-study/activities/detail.htm?content-id=2371715§ion=CSA tc /html/www/tc/images/event-calendar/upload-images/dcr_small_2371715.jpg /html/www/tc/images/event-calendar/upload-images/dcr_mid_2371715.jpg /html/www/tc/images/event-calendar/upload-images/dcr_large_2371715.jpg Hong Kong Science Park Career Expo 2020 第三期大展覽廳 香港科技園公司 2629 6800 jasmine.chui@hkstp.org (請參閱英文版) 2371715 |活動||科學園||創業| |CSA||SA| 2020-01-22 15:33:42.794072